DVD PREČKO ORGANIZIRA TEČAJEVE ZA

spasilačke pse i njihove vodiče

Tečaju mogu pristupiti osobe starije od 16 godina. Psi ne smiju biti agresivni niti u kojem slučaju (niti prema ljudima, niti prema drugim psima), moraju imati dobru motivaciju na hranu i/ili igračku (moraju dolaziti na poziv) i ne smiju imati pretjerano izraženi strah od ljudi, okoline i zvukova te će prije početka samog tečaja biti testirani na ove tri stavke.

Tečaj ima 20 sati i u njegovom sklopu se obrađuje i radi sljedeće:

  • dva teoretska predavanja (jedno o osnovama psihologije pasa, načinu na koji pas uči i osnovama rada sa psom – prije samog početka tečaja;
  • drugo o načinu funkcioniranja spasilačkih timova, koje svaki budući vodič spasilačkog psa treba znati te o osnovama spasilačkog rada i markiranja – nakon odrađenog uvoda u teča
  • 16 termina traženja u prirodi i ruševini ·
  • 2 termina osnova poslušnosti i osnova svladavanja prepreka ·
  • socijalizacija i habituacija kroz cijeli tečaj ·
  • savjetovanje i podrška telefonski i mailovima 

Tečaj započinje čim se dosegne minimalan broj upisanih polaznika. Cijena tečaja je 1000 kuna.Testiranje, teorijska predavanja, uvodni praktični termini te termini poslušnosti i prepreka održavaju se na terenu DVD-a Prečko, Jarnovićeva 19, Zagreb.Termini traženja održavaju se na raznim lokacijama većinom po Zagrebu, moguće i okolici Zagreba, a i drugim lokacijama.

 

DOBROVOLJNI ZA MENE, VATROGASCI ZA SVE !

Zatvori izbornik